Spółdzielnia oddziaływuje na społeczność lokalną drogą aktywnego upowszechniania koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej.
Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przedewszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni daje nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i powrót na rynek pracy.
Pomimo tego, że spółdzielnia posiada cechy odróżniające je od tradycyjnego przedsiębiorstwa, działa na wolnym rynku i tak samo jak każda inna forma działalności gospodarczej musi poddać się jego prawom.